author-avatar

За Никола Шахпазов

Никола Шахпазов: Фланьор, любител на бира, фанатичен последовател на Хауърд Филипс Лъвкрафт и Монтегю Роудс Джеймс. Болестно привързан към езотерична и претенциозна музика, с особен интерес в сферата на сравнителното религиознание и културата на индоевропейските народи.