НАШИТЕ
партньори
home_pulse_logo_OK
home_pulse
Вземи безплатно посещение в Pulse Fitness & Spa
Храни се здравословно и тренирай активно! Pulse Fitness & Spa ти дава напълно безплатен достъп до услугите си! Можеш да се възползваш от всяка една услуга – фитнес, групово занимание, спа.
Микроскопски анализ на жива капка кръв

Една капка кръв: преглед на живота и здравето. Изследването на „жива капка кръв” дава бърза картина за общото здравословно състояние и за вредните последствия от външни и вътрешни влияния на средата.

home_qlife
qlife_logo_big