Защита на личните данни

Политика на защита на личните данни
Ние защитаваме личните данни на клиентите си. Сегашната политика определя как се обработва личната информация на клиента. Ако сте или ако станете клиент на онлайн магазина ни, можем да използваме личните Ви данни само за допълнителни цели, свързани с подобрението на качеството на нашите услуги.

Важно
Когато използвате този сайт, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставяте да бъдат обработени за целите, споменати долу.

Законова рамка

Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни.

Вашите лични данни
Сайтът Ви дава възможността да предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се пази в базата ни данни, за да можем да отговорим на потенциално Ваше запитване или да изпратим закупена стока на Вашия адрес.

Оповестяване на личните Ви данни
Вашите лични данни няма да бъдат оповестени на трети страни освен при доставка на закупен от Вас продукт или на законно упълномощенни лица.

Достъп до личните Ви данни
При получаване на писмено запитване от Вас, можем да оповестим личните Ви данни или да ги поправим или изтрием.

Настоящата политика е част от правилата и условията за използване на сайта и като такава трябва да бъде приложена според законите на Република България.

Обновяване на лични данни

Чрез системата на „Ансестръл Суперфуудс“ ООД, имате възможността да влезете в акаунта си по всяко време и да промените личните си данни, адреса и абонамента си.

Търговска марка и приложимо право

Ансестръл Суперфудс“ ООД е регистрирана в търговския регистър на Агенция по вписванията с БУЛСТАТ: BG204663799, седалище и адрес на управление: Република България, София ,ул. Плачковица 2, ет. 2, ап. 5, и склад на адрес: Република България, София, бул. „Цариградско шосе“ 135Д.

Съдържанието, текстът, снимките, логото и всички други материали са интелектуална собственост на „Ансестръл Суперфудс“ ООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични нестопански цели. Всички злоупотреби срещу „Ансестръл Суперфудс“ ООД са стриктно забранени. Вие сте наясно, че „Ансестръл Суперфудс“ ООД стриктно съблюдава правата на интелектуална собственост и всички нарушители могат да бъдат преследвани и изправени пред съда.

Ансестръл Суперфудс“ управлява този онлайн магазин от офиса си в гр. София. Всички стоки и материали, публикувани на този уеб сайт могат да бъдат използвани и извън страната. Ако използвате онлайн магазина извън страната, Вие сте отговорни за съгласието си с местните закони. Правата и условията за използването на този „Онлайн Магазин“ са определени от законите на Република България.

Права и задължения съгласно  Закон за защита на потребителите

Съгласно Закона за защита на потребителите, ние от „Ансестръл Суперфуудс“ ООД сме задължени да ви предоставим пълен достъп до следната информация:

1. Нашето име и адрес „Ансестръл Суперфуудс“ ООД, Република България, София, ул. Плачковица 2, ет. 2, ап. 5, BG204663799
2. Основните характеристики на нашите продукти са изложени в подробност на страницата с описанието на всеки продукт.
3. Цените на продуктите са включени заедно с ДДС на страницата, описваща продукта.
4. Цените за доставка, които не са включени в цената на стоката, могат да бъдат видяни в секция „Доставки и Цени“.
5. Методите за доставка са описани детайлно в секция „Доставки и Цени“.